Hádanky a úkoly 15.

I dnes vás poslední pracovní den týdne neochudíme o minisbírku matematických a logických hádanek. V té dnešní budeme přelévat vodu, měřit čas schůze a počítat zrnka pšenice.

Nádoby

Máme 3 nádoby. První má obsah 8 litrů a je po okraj naplněná vodou. Druhá má obsah 5 litrů, třetí 3 litry. Druhá a třetí nádoba je prázdná. Vhodným přeléváním vody máme dosáhnout toho, aby i v první i v druhé nádobě byly čtyři litry vody. Jak to uděláme bez odměrky? (Nemáme další zdroj vody.)

Schůze

Schůze začala mezi 6. a 7. hodinou večer a skončila mezi 9. a 10. hodinou.

Určete, v kterou hodinu schůze začala a v kterou skončila, víte-li ještě, že malá a velká si ručička si za tu dobu vyměnily místa.

Pšenice

Kalif z Bagdádu dovolil jednomu matematikovi, že mu splní libovolné přání. Matematik se zatvářil nevinně a řekl:

"Velký kalife, mám skromné přání. Odměň mě pšeničnými zrny, a to takto: Dej mi tolik pšeničných zrn, kolik jich bude muset být na posledním poli šachovnice, jestliže na první položíme jedno zrno a na každé následující dvojnásobek tohoto množství, které bude na předcházejícím poli."

Kalif se zasmál a ochotně souhlasil. Domníval se, že matematik nedostane ani tolik zrní, aby si mohl upéci chleba. Velmi se však podivil, když matematik vypočítal, že jeho přání se nedá splnit.

Je to možné?

Výsledky z minula

Žemle

Karel dal Ferdovi 4 žemle a Jožka 1 žemli. 15 Kč si proto rozdělili tak, že Karel dostane 12 Kč a Jožka 3 Kč.

Cigareta

1/2 * 15 * 15 * 15 = 1687,5 g.

Broky

Navrhl zalít kuličky v poháru vodou tak, aby všechny byly úplně ponořené. Objem nalité vody a ponořených kuliček bylo možno zjistit na stupnici kalibrované nádoby. Jestliže naměřený objem nalité vody odečteme od celkového objemu, dostaneme objem všech použitých kuliček.

http://zivotni-styl.wz.cz