Betlémské světlo

Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 v Rakousku v Linci. V Česku se tento novodobý vánoční zvyk drží od prosince 1989.

Historie betlémského světla

Tradice Betlémského světla je stará asi 900 let. Římský papež Urban II. Vyzval v 11. století evropské rytíře na výpravu do Palestiny vysvobodit Betlém. Rytíři si připevňovali na oděv červené kříže, podle kterých byli pojmenováni křižáci. Na jednu z křižáckých výprav se dali najmout i mladíci z Florencie. Jeden z nich se zapřísahal, že pokud se vrátí, donese domů plamínek ohně z betlémské baziliky.

Po třech letech se těsně před vánocemi vrátili do Florencie vyzáblí, špinaví a otrhaní mladíci. V čele kráčel jeden s rozsvícenou svící. Florenťané v nich jen stěží poznali své syny. Všichni přísahali, že plamínek přivezli až z Betléma. Mladík ho vezl po souši, po moři, v čase i nečase, jak slíbil.

Odkud k nám putuje

Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa.

Betlémské světlo jako každý rok, přivezou skauti. Letos se bude rozvážet v sobotu 20. prosince 2008. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství. Vlakem ho rozvážejí po republice, aby se dostal do co nejvíce domácností. Vyzvednout si ho, ale může také každý sám ? skauti světlo nerozvážejí totiž jen vlakem, ale umisťují ho i do různých institucí jako jsou knihovny, na vánoční trhy, na náměstí a do kostelů.

http://zivotni-styl.wz.cz