Působení barev přírody

Působení barev přírody 1. - Úvod

Působení barev přírody 1. - Úvod

Diskuse o vlivu barev na naše tělesné zdraví, psychiku i další oblasti našeho bytí se odehrávaly jak v dobách dávno minulých, tak doprovázely celé dvacáté století. V seriálu, který dnes otevíráme, vás seznámíme například s tím, jak vznikají a působí barvy, co způsobuje zabarvení naší krve, a jak ho lze ovlivňovat, jak lze náš organismus harmonizovat barvami, něco o působení barev na náš temperament, jak lze zjasňovat barvy a také obecné zásady pro výběr barev.

Působení barev přírody 2. - Jak vznikají a působí barvy

Působení barev přírody 2. - Jak vznikají a působí barvy

V druhém díle seriálu o barvách se více zaměříme na to jak barvy vznikají a působí, podíváme se na rozklad barev na složky i působení záření různých frekvencí na lidský organizmus.

Působení barev přírody 3. - Zabarvení krve, a jak ho lze ovlivňovat

Působení barev přírody 3. - Zabarvení krve, a jak ho lze ovlivňovat

Seriál o barvách a jejich působení pokračuje třetím dílem. V něm se zaměříme na zabarvení nejcennější tekutiny ? krve. Proč je takové, jaké je? Jak ho ovlivňují jednotlivé složky krve? To a další se dozvíte z následujících řádek.

Působení barev přírody 4. - Jak lze náš organismus harmonizovat barvami

Působení barev přírody 4. - Jak lze náš organismus harmonizovat barvami

Léčení barvami je známo i z dob dávno minulých a způsoby využití barevných nerostů či paprsků jsou popisovány v dostupné literatuře. Kupříkladu je doporučováno ozařovat oblasti nejdůležitějších energetických center barevnými světly. Ovšem i barvy z potravy budou významně ovlivňovat vyzařování jednotlivých center.

Působení barev přírody 5. - Působení barev na náš temperament

Působení barev přírody 5. - Působení barev na náš temperament

Možnostmi ovlivňování způsobu našeho prožívání skutečnosti i druhu naší reakce na různé vnější podněty a dokonce i působením barev na duši člověka se v průběhu staletí zabývali mnozí učenci a vědci. V literatuře jsou popisovány vzájemné vztahy mezi barvami ve viditelné oblasti a naším projevem temperamentu.

Působení barev přírody 6. - Zjasňování barev

Působení barev přírody 6. - Zjasňování barev

Vyjdeme-li ze skutečnosti, že světlo je energie a barva vykazuje její druh, můžeme pokročit dále a říci, že má též svou sytost, vitalitu a charakter. Základní čtyři barvy, o kterých byla řeč v minulém díle, mají být syté a jejich vyzařování se pozměňuje nejen jejich vzájemnou výše uvedenou kombinací, ale i míšením s barvami nepestrými, tj. černou a bílou.

Působení barev přírody 7. - Obecné zásady pro výběr barev

Působení barev přírody 7. - Obecné zásady pro výběr barev

Při výběru barev bychom se měli snažit vycítit, jaký typ zabarvení ho v určité době přitahuje. Neměli bychom se ale nechat ovlivnit našimi předsudky, módními trendy či dalšími vlivy, které vychází převážně z činnosti rozumu. Naopak je vhodnější přitom svůj rozum jakoby vypnout a snažit se skutečně vnímat jen vnitřní impulsy.


Zpět na přehled seriálů