Umíte správně komunikovat?

Umíte správně komunikovat?

Umění komunikace je v dnešní době jendním z pilířů úspěchu nejen v zaměstnání či podnikání, ale i v běžném vztahu mezi blízkými lidmi. Jaké zásady pro úspěšnou komunikaci platí?

Dvě zlaté zásady komunikace

Byly nám dány dvě uši a jedna ústa. V tom poměru bychom je také měli používat. To je jedno ze základních pravidel správné komunikace. Důležité je nejen mluvit, ale především umět naslouchat. Chceme-li mít úspěch v rozhovorech, musíme být dobrým posluchačem. Každý náš partner v rozhovoru ocení, když se o něj zajímáme.

Bavíme-li se s člověkem poprvé, je vhodné nejdříve položením vhodných otázek získat správné informace. Nejlepší je ptát se na věci, o nichž víme, že dotyčného člověka těší, o čem rád mluví. Můžeme se ptát na jeho zájmy, jeho názory. Dotazovaný musí pocítit náš zájem, ale pozor na to, aby naše vyzvídání nezačal brát jako výslech. Je třeba vycházet z toho, že člověk, s nímž mluvíte, má v prvé řadě zájem o sebe, o své problémy a radosti.

Druhým pravidlem komunikační dovednosti je nikdy se neptat otázkou ?proč?. Otázka na motivy jednání nebo názorů může zasahovat do intimních oblastí dotazovaného, může vyznít jako kritika, požadavek obhajoby. Náš partner to může pocítit jako útok na sebe a začne se cítit nepříjemně, může se vymlouvat, vymýšlet si, plodná komunikace rázem končí.

Přeceňování významu slov

Při rozhovoru hraje velký význam tzv. nonverbální komunikace, tedy mimoslovní projevy, kterými oba diskutující provázejí svůj slovní projev. Tón hlasu, intenzita a rychlost řeči, výraz v obličeji, postoj, gestikulace ? to všechno má vliv na to, jak partner naše slova přijímá a jak je vyhodnotí.

Vezmeme-li například řeč očí ? průměr zornice nereaguje pouze na intenzitu světla, zornice se také rozšiřuje vyšším zájmem o sledovaný objekt, o probírané téma. Není už řečeno, jestli se jedná o pozitivní nebo negativní zájem. Silně rozšířené zornice mohou tedy znamenat jak nadšení, tak např. velký strach. Znamená to jen to, že dotyčného téma zaujalo. Naopak zúžené zorničky znamenají nezájem.

Filtrace

Příjemce filtruje sdělené informace svými názory, postoji, předsudky, konvencemi prostředí, v němž žije. To, co my zdůrazňujeme a považujeme v našem sdělení za podstatné, se nemusí shodovat s tím, co považuje za podstatné posluchač.

Situace rozhovoru

Umění vést rozhovor spočívá také v tom, zda umíme pro rozhovor zvolit vhodnou situaci. Nevhodně zvolenou dobou můžeme partnera od tématu odradit, přestože by ho za jiných okolností zaujalo a rozhovor by mohl být pro obě strany přínosný.

Pokud nejsme (já nebo můj partner) připraveni správně komunikovat, je lepší rozhovor odložit na vhodnější dobu. Správně vedená komunikace může člověka přiblížit k nečekanému úspěchu, špatná může být příčinou mnoha velkých neúspěchů.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: