Tornádo

Tornádo

Tornádo je atmosférický vír menších horizontálních rozměrů (řádově desítky až stovky metrů) a oproti ostatním cyklónům výrazně kratší doby života (desítky sekund až desítky minut), ale většinou výrazně silnější intenzity, který vzniká pod svislou mohutnou bouřkovou oblačností určitého (konvektivního) typu bouří.

Tornáda se vyvíjejí velmi neočekávaně a výstraha před nimi bývá možná jen několik minut ? výjimečně přes deset až dvacet minut ? dopředu.

Definice tornáda

Problematice tornád se podrobně věnoval Chuck Doswell z Oklahomské univerzity. Své výsledky publikoval v eseji What is a tornado? V ní také navrhuje definici tornáda: Tornádo je silně rotující vír (se zhruba vertikální osou), vyskytující se pod spodní základnou konvektivních bouří, který se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody.

Tornádo nebo hurikán?

Tropické cyklony (např. hurikán, tajfun) se od tornáda liší. Jsou to oblačné víry o mnohonásobně větším průměru než tornádo. Jejich účinky jsou tedy na velkém území, ale intenzita škod je menší. Navíc je v současnosti můžeme dobře monitorovat a s dostatečným předstihem předpovídat jejich další postup.

Jak tornádo vypadá?

Vzhled tornádo znají obyvatelé Evropy většinou jen z filmů či literatury, protože jeho výskyt v Evropě není tak častý. Přesto je jeho tvar všeobecně známý. Tornádo nejčastěji vypadá jako silně rotující "chobot" či "sloup", visící ze spodní základny konvektivní bouře. Ne vždy je dobře zřetelná rotace tornáda. Někdy je znát ze zvířeného prachu unášeného tornádem. Často je tornádo viditelné díky kondenzaci vodní páry, ke které dochází v důsledku velmi silné rotace vzduchu a následnému poklesu atmosférického tlaku uvnitř tornáda.

Fujitova stupnice

Sílu tornáda udává tzv. Fujitova stupnice. Ta rozeznává celkem šest stupňů, které jsou označeny F0 až F5.

F0 ? rychlost do 33 m/s (117 km/h, 73 mph)

Lehké škody ? spadlé komíny, zlámané větve stromů, vyrvané mělce kořenící stromy, škody na vývěsních štítech.

F1 ? rychlost 33 až 50 m/s (117 až 180 km/h, 73 až 112 mph)

Mírné škody ? strhává střešní kryt, posunuje nebo otáčí prefabrikované domy a vytlačuje auta ze silnic.

F2 ? rychlost 50 až 70 m/s (180 až 252 km/h, 113 až 157 mph)

Značné škody ? strhává střechy, ničí prefabrikované domy, převrací vagóny, vyvrací a láme vzrostlé stromy, z lehkých předmětů vytváří nebezpečné projektily, zdvihá automobily ze země.

F3 ? rychlost 70 až 92 m/s (252 až 332 km/h, 158 až 206 mph)

Vážné škody ? ničí střechy i zdi dobře postavených domů, převrací vlaky, většina stromů v lesích je vyvrácena, těžká auta jsou zdvihána ze země a odvrhávána.

F4 ? rychlost 92 až 117 m/s (332 až 418 km/h, 207 až 260 mph)

Zničující škody ? srovnává se zemí dobře postavené domy, stavby se slabými základy odnáší, auta jsou odmršťována a z těžkých předmětů se stávají poletující projektily.

F5 ? rychlost 117 až 142 m/s (418 až 511 km/h, 261 až 318 mph)

Ohromující škody ? silné konstrukce domů jsou srovnávány se zemí a odnášeny, projektily velikosti automobilu poletují vzduchem a jsou odmršťovány do vzdálenosti přesahující 100 m, je odtrhávána kůra ze stromů apod.

Sekundární savý vír

Sekundární savý vír je úzce spjat s tornády stupně F4 a F5. Někdy je označován jako stupeň F6. Je to jeden z nejnebezpečnějších přírodních jevů na naší planetě a bezesporu nejnebezpečnější druh větru na zemi. Je to nejsilnější druh tornáda. Rychlost větru kolem jádra tohoto víru může být až 600km/h. Sekundární savý vír působí na perifériích tornád a jeho životnost se počítá povětšinou na sekundy, výjimečně na minuty. Zasažené místo bývá ostře ohraničeno a naprosto zničeno.

Tornáda v ČR

Tornáda se čas od času vyskytnou i u nás. Nejsilnější z nich od roku 1993 byla stupně F3.

  • 31.5. 2005 ? tornádo v okrese Benešov a Havlíčkův Brod. Vyskytlo se dokonce několik sekundárních savých vírů. Bylo zcela zničeno několik lesů ? stromy byly vykrouceny, či vylomeny nad kořenem a odhazovány, zničeno několik stodol a hospodářských staveních, poničeno několik obytných domů.
  • 9.6. 2004 ? velmi silné tornádo v Litovli, v zabydlené oblasti. Bylo poničeno či zcela zbořeno mnoho budov ve městě, místy zcela zničené veřejné osvětlení a značení. Lampy byly unášeny tornádem i několik metrů, byly poničeny silnice a chodníky. Došlo k poškození či převrácení automobilů, kontejnerů, telefonních budek. Les za městem v pásu několika desítek metrů širokém a stovek metrů dlouhém byl zcela zničen. Šlo o nejsilnější tonádo u nás za posledních 20 let.

Víte, že...

  • ... směr rotace tornáda je na jižní polokouli po směru chodu hodinových ručiček a opačným směrem na severní polokouli,
  • ... tlak uvnitř tornáda je vždy nižší než v jeho okolí,
  • ... průměr tornáda může dosáhnout řádově až stovky metrů.

Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: