Svatý Štěpán

Svatý Štěpán

Je všeobecně známo, že druhý svátek vánoční, 26. 12. je věnován svatému Štěpánovi. Pojďme dnes trošku zabrousit do minulosti a představit si tuto historickou postavu, s níž nás dodneška spojují pranostiky či koledy.

Život svatého Štěpána

Svatý Štěpán (=ověnčený) byl helénský křesťan židovského původu, který se obrátil na křesťanskou víru. Vykonával funkci prvního ze sedmi jáhnů (služebníků) mladé křesťanské církve, měl tedy na starosti správní věci apoštolů. Začal se ovšem věnovat kazatelství. Byl velmi vzdělaný, nadto nadaný řečník, který přitahoval posluchače. Mnoho Židů obrátil na křesťanskou víru. Pro své proklamované názory se stal Židům nepohodlný, a ti se ho snažili zbavit. Křivě ho obvinili z hanobení Boha, předvolali před židovskou radu. Když Štěpán ve své obranné řeči nařkl Židy z několika zločinů a popsal a odsoudil historii Izraele, rozzuřený dav ho vyhnal před Damašskou bránu Jeruzaléma, kde ho ukamenoval. Stalo se tak někdy mezi lety 35 a 37 n. l.

Svatý Štěpán je nazýván prvomučedníkem. Je patronem jáhnů, koní a kočích, zedníků. Jeho atributy jsou kameny a palmová ratolest.

Zvyky

Jelikož je svatý Štěpán patronem koní, na druhý svátek vánoční se před východem slunce koním pouštělo žilou, aby byli celý rok zdraví a čilí. Také se světil se oves a jiné obilí, určené pro jarní setbu.

Den svatého Štěpána je pevně spjat s koledováním malých dětí. To začínalo už na Štědrý den a pokračoval až do Tří králů (6. ledna). Ne vždy také koledovaly děti. V různých dobách a na různých místech chodívali na koledu chudí lidé, jindy zase kněží či učitelé se svými žáky.

Pranostiky

  • Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
  • Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
  • Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
  • Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
  • Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
  • Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
  • Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.

Koleda

Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli, koledu mi snědli.
Co mám smutný dělati? Musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte, jen se mi nesmějte!
Koledu mi dali, přece se mi smáli.
Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám.
Napřed panu hospodáři, pak všem dítkám.
Z daleka se neseme, novinu vám neseme,
Co se stalo, přihodilo, v městě Betlémě.
Narodil se nám Spasitel, jenž jest Kristus Pán.
Toť děťátko, nemluvňátko, posílá mne k vám,
abyste mu něco dali, však já mu to dám.
Chlebíček nechce bráti, nakrmila jej máti.
Jen tolárek nebo dukátek máte poslati.
Pěkně prosím, odbuďte mne, nemám tu kdy stát,
ještě musím do Betléma dítě kolíbat.
To dítě je Pán velký, ono vám to zaplatí.
Budete se radovati v nebi na věky.
Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: