Sebedůvěra a sebevědomí

Sebedůvěra a sebevědomí

Zdravé sebevědomí je základem zdravého a plnohodnotného života. Sebevědomí staví na sebehodnocení, sebecenění člověka a vyvěrá z mnoha pramenů lidské činnosti, sociálních kontaktů i vztahování se k sobě samému.

Jak se zrodí sebevědomí? V pozadí je možno vidět pochopitelný zájem o zodpovězení otázky typu: ?Kdo jsem??. Ta je pro každého z nás klíčová. William James jako jeden z prvních upozornil na to, že člověk ve vztahu sama k sobě provádí v podstatě 2 činnosti: pozoruje a hodnotí.

Jak se vytváří sebehodnocení?

Psychologové se pokoušejí co nejpřesněji vysledovat, kde a jak se sebehodnocení rodí. Uvádějí čtyři prameny našeho sebehodnocení.

Prvním z nich je výkon ? mám-li se kladně hodnotit, měl bych k tomu mít jako podklad to, že to či ono umím, znám, dovedu a že jsem to či ono udělal. To mne opravňuje sama sebe takto kladně hodnotit.

Druhým pramenem je uznání ? ze strany druhých lidí. To, za koho se považuji, pramení do určité míry z toho, jak mne druzí vidí, jak si mne cení, jak mne hodnotí a za koho mne považují, jaké vážnosti se mezi nimi těším.

Třetím zdrojem sebehodnocení je nepřítomnost chyb ve vlastní činnosti ? ti , kteří udělají chybu, mohou se stydět a měli by si snížit známku ve svém hodnocení.

Čtvrtým pramenem je nepřítomnost nedostatků.

Jaké jsou zdroje nízkého sebevědomí?

Perfekcionismus ? nejsem takový (tak dokonalý), jaký bych měl být.

Pocit viny ? přestoupil jsem určité nařízení a nesu za to vinu.

Stud a zahanbení ? něco jsem udělal špatně.

Pasivita ? měl jsem to či ono udělat a neudělal jsem to.

Psychické trauma ? jsem tím či oním poznamenán.

Nekompetence ? jsem neschopen, neumím, nevím, neznám, nevím si rady.

Odmítnutí ? nepřijali mne mezi sebe, vyhostili mne, zbavili se mne.

Pocit oběti ? neprávem mne odsuzují, špiní, zostuzují.

Selhání sebeovládání ? nezvládl jsem svá pokušení, své vášně, touhy, snahy.

Sociální izolace ? jsem společensky mimo ? ti či oni mne mezi sebe neberou.

Jak získat sebevědomí?

Začněme postupně

Sebedůvěra závisí na úspěšných zkušenostech. Když děláme něco poprvé, nemáme obvykle v při té činnosti sebedůvěru, protože jsme ještě nezískali zkušenost, že můžeme mít úspěch. Úspěch doslova plodí úspěch. Dokonce i malý úspěch může být schůdkem k většímu úspěchu. Můžeme tedy získat sebedůvěru tak, že začneme postupně. Vždyť i v umění chodit jsme kdysi nevěřili, že budeme úspěšní.

Pamatujme si úspěch

Další dobrou technikou je naučit se pamatovat si úspěchy z minulosti a zapomínat na neúspěchy. Stejným způsobem pracuje lidský mozek. Učí se z úspěchů. Zapomene, že jsme při učení chůze stokrát spadli, ale první úspěšný krůček si dobře zapamatuje

Co však dělá většina z nás? Ničí svou sebedůvěru tím, že si pamatuje své neúspěchy a zapomíná na své úspěchy. Nejenže si své neúspěchy pamatujeme, ale vštěpujeme si je do paměti emocionálně. Odsuzujeme se. Bičujeme se studem a lítostí a naše sebedůvěra mizí.

Nezáleží na tom, kolik jste měli v minulosti neúspěchů. Záleží na úspěšných pokusech, které byste si měli pamatovat a posilovat.

Chcete-li si zvýšit sebevědomí, napište si na papír svoje úspěchy. Nemusejí to být světové rekordy, i malé se počítají. Kdykoliv se vám něco podaří, rozšiřte svůj seznam. Uvidíte, že efekt se brzo dostaví.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: