Působení barev přírody 5. - Působení barev na náš temperament

Působení barev přírody 5. - Působení barev na náš temperament

Možnostmi ovlivňování způsobu našeho prožívání skutečnosti i druhu naší reakce na různé vnější podněty a dokonce i působením barev na duši člověka se v průběhu staletí zabývali mnozí učenci a vědci. V literatuře jsou popisovány vzájemné vztahy mezi barvami ve viditelné oblasti a naším projevem temperamentu.

Abychom se mohli lépe orientovat v působení barev na temperament, tak si nejprve uvedeme jejich schéma. Jako základ jsou popisovány čtyři barvy, které jsou uspořádány do kříže.

    Tyto barvy jsou symbolicky přiřazovány ke čtyřem základním temperamentům:
  • Žlutá barva k bezstarostnému a radostnému jednání sangvinika.
  • Červená k aktivní činnosti cholerika.
  • Modrá k přemýšlivému až zasněnému prožívání melancholika.
  • Zelená barva ke klidnému a rozvážnému chování flegmatika.

Důležité ale je, aby barvy byly ve svých čistých odstínech, jelikož příměsí jiné barvy či jejich zakalením dochází i ke změně jejich projevů.

Tímto způsobem ale nelze jednoznačně "obarvit" jednotlivé temperamenty, vždyť na tyto naše tak významné vlastnosti má samozřejmě vliv mnohem více faktorů. Barvy samotné však symbolizují určitou vlastnost, a tak ji mohou na základě výše uvedených zákonitostí podporovat, posilovat či jinak harmonizovat. Proto je třeba k barevné terapii přistupovat jen jako k určité pomocné metodě a neupínat se např. na to, že pouze barvami lze změnit základní založení daného člověka.

Kromě čtyř základních je ve skutečnosti temperamentů sedm (stejně jako sedm barev duhy), se všemi odstíny dokonce dvanáct. K tomuto počtu můžeme dojít právě míšením čtyř uvedených barev, přičemž budeme postupovat po obvodu kruhu směrem od žluté napravo dolů vždy po 30°, kde si lze mezi jednotlivými rameny kříže představit ze středu vycházející čtyři vedlejší osy, na nichž se vyskytují další důležité barvy: přidáme-li k základní sluneční žluté menší podíl červené, získáme tím oranžovou, která zastupuje společenskou a družnou oblast. Dalším posuvem, tzn. zvýšením poměru červené získáváme ohnivou červeň, jíž charakterizuje výbuch či rychlá akce.

Připravíme z manga: nápoj lásky

Mnozí si pod takovýmto impulzivním a často neuváženým jednáním představují typického cholerika. Toto je však mylné pojetí, protože základní cholerický temperament by měla charakterizovat cílevědomá aktivita a ne spontánní výbuch hněvu či agresivity. Takovéto stavy jsou jen chorobnými projevy, jež kupř. poukazují i na nedostatečnou funkčnost jater.

Z toho může vyplývat i "nažloutlý" vzhled takto postiženého, jež způsobuje zvláště hromadění žlutého žlučového barviva bilirubinu v krvi. Proto je také cholerikovi připisována spíše žlutá barva. To však lze vnímat jen u nepříznivých projevů tohoto temperamentu. Na rozdíl od symbolické zářivě žluté barvy, jež je spojována se sangvinickým temperamentem, jde ale u těchto chorobných stavů spíše o špinavě zakalenou žluť.

Dodáme-li k základní sytě červené příměs modré, tak vzniká purpur, jež činorodost obohatí morálkou a poznáním vyšší pravdy. Zvýšíme-li poměr modré, tak získáme fialovou, jež souvisí se soustředěním na podstatu a duchovní vývoj. Přejdeme-li nalevo od osy základní modré (ultramarínu), k níž přimísíme trochu zelené, získáme azurově modrou, které je připisována vyrovnanost či klid. Mořská zeleň vzniká dalším zvýšením poměru zelené oproti modré a symbolizuje uvolněnost, důkladnost a hloubku. Nad osou základní zeleně leží májová zeleň (tj. zelená s příměsí žluté), kterou charakterizuje přirozené jednání, otevřenost a vnímavost. Poslední barvou "dvanáctky" je citrónová žluť (tj. žlutá s menším přídavkem zelené) charakterizující bystrý postřeh, intuici a zářivou svěžest. Dalším posunem bychom se dostali opět k počátku tohoto barevného kruhu, tzn. k základní žluté.

Všechny tyto odstíny můžeme nalézt v přírodě a to, co vidíme, patří k jedněm z nejvýznamnějších podnětů, kterými k nám příroda hovoří. Vždyť každého, kdo se v ní rozhlédne kolem sebe, osloví nádherná pestrost rozkvetlé louky, modrá obloha, zklidňující tlumené barvy lesa, či podzimní nádhera. Také nabídka barev plodů a dalších produktů přírody, které jsou určeny pro naše stravování, je velmi pestrá. Jelikož je zřejmé, že jejich zbarvení není náhodné a má svůj smysl, měli bychom se naučit "číst tyto barvy" a nabytá poučení používat.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze:

Všechny díly seriálu: