Působení barev přírody 2. - Jak vznikají a působí barvy

Působení barev přírody 2. - Jak vznikají a působí barvy

V druhém díle seriálu o barvách se více zaměříme na to jak barvy vznikají a působí, podíváme se na rozklad barev na složky i působení záření různých frekvencí na lidský organizmus.

V prvé řadě je třeba uvést, že vše, co se mohlo zformovat, je plně závislé a vyplývá z vyzařování světla. V něm je obsaženo vše, co je potřebné k vytvoření celého stvoření i to, co je třeba k jeho udržování. Vždyť i celý vesmír vznikl a trvá jen účinkem vyzařování světla.

Rozklad světla

Jen působením světla můžeme pozorovat všechnu tu barevnou nádheru, která se kolem nás vyskytuje. Bez záření, jež vychází ze Slunce, bychom ani v našem pozemském okolí svým zrakem neviděli téměř nic. Sluneční paprsky ?bílého světla? totiž v sobě mají obsaženy všechny základní barvy, což dokazuje například duha na obloze nebo rozklad světla na skleněném hranolu.

Již první výzkumníci tohoto oboru za vhodně vybroušeným hranolem s velkým úžasem pozorovali nádherné spektrum: od červené, oranžové, žluté, následně přecházející k barvě středu zelené, až po světle a poté tmavě modrou a poslední pro naše oči viditelnou vznešenou fialovou. Stejně tak i dnes tento ?zázrak? nadchne nejen každé dítě, ale i dospělého, jež si v sobě uchoval smysl pro krásu. Vždyť z bezbarvého ? alespoň tak se paprsek jeví našemu zraku ? paprsku hranol ?vykouzlí? hned sedm nádherných barev!

Ultrafialová a infračervené záření

Kromě toho badatelé již zjistili, že energetické vlny pokračují jak pod červeným okrajem spektra, tak i nad fialovou barvou. I současnou vědou je potvrzeno, že z celkového již zjištěného elektromagnetického pásma záření vidíme svým zrakem jen velmi malou část.

Různorodé záření nás proto neustále obklopuje i prostupuje, ať si to již uvědomujeme či nikoliv! Kromě známých vln k nám z vesmíru přicházejí i různé kosmické paprsky, jejichž nesmírně vysoká frekvence však prozatím většinou neumožňuje jejich naměření běžnými hmotnými přístroji. Tím však není řečeno, že na nás nemohou působit, spíše je to naopak. Vždyť člověk samotný není jen hmotné tělo, ale vlivem svého duchovního původu může tyto jemnější druhy záření mnohdy vnímat. Ne sice svými smysly, ale zcela odlišnými mechanismy. Proto se většinou tyto vjemy ani nedostávají k našemu dennímu vědomí, pouze můžeme cítit cosi neobvyklého apod.

Působení záření na organizmus

Podívejme se nejprve na to, jakým způsobem na náš organizmus může působit okolní záření, a to nejen běžně viditelné paprsky, ale i takové, jež leží mimo schopnosti vnímání našeho zraku. Je obecně známé, že naše tělo obklopuje energetické vlnění, nejčastěji nazývané jako věnec vyzařování. Ten kromě toho, že nám poskytuje ochranu proti nepříznivým vlivům, je i mostem, skrze něhož se odehrávají energetické přechody i vzájemné předávání záření mezi námi a naším okolím.

V tom je však ukryto mnohem více, neboť podstata a druh věnce záření je rozhodující též pro sílu vln a druh záření, jež k nám přichází a výrazně na nás působí. Každý druh záření totiž nabízí možnost spojení se stejnorodými jemnějšími úrovněmi, jež se kolem nás vyskytují. Působí zde obdobný jev jako je rezonance, kdy se celé násobky kmitočtů vzájemně výrazně ovlivňují.

Pro představu jde o hudebníkům běžně známý jev: Když u kytary brnkneme na vyšší strunu E, tak můžeme pozorovat, jak samotný zvuk rozkmitá basovou strunu E, naladěnou o dvě oktávy níže. Jelikož pro barvu i zvuk platí obdobné zákonitosti, tak je zřejmé, že rezonanci nalezneme nejen u zvuku, ale také u barvy.

Je zřejmé, že rozhodující při tomto ději je naše skutečné vnitřní chtění. Podle toho, jak člověk samotný rozvíjí druh svého vlastního vyzařování, ladí tak obdobně jako u rádia frekvence svých vln. Tím si následně přístupný těm, jež jsou s nimi stejné frekvence.

Dle toho pak také přijímá ze systému celého vesmíru odpovídající záchvěvy, ať již ve formě záření či myšlenek, které si svým rozhodnutím v podstatě sám vybral.

Toto je nesmírně důležité hlavně z toho důvodu, že na naše vyzařování má významný vliv také složení naší krve. Jelikož byl již na více místech označován druh vyzařování právě barvou, tak je zřejmé, že velký význam bude mít právě zabarvení naší krve. Měli bychom se tedy ve svém vlastním zájmu snažit co nejpříznivěji její zabarvení ovlivňovat. V opačném případě riskujeme to, že aniž bychom chtěli, tak můžeme své tělo zpřístupnit mnohým disharmonickým zářením. Ta k nám mohou přicházet jak z našeho nejbližšího okolí, tak i z oblastí velmi vzdálených.

Máme-li naší krev zakalenou či jinak nevhodně pozměněnou, tak nás mohou významně ovlivňovat i ty frekvence, které by na nás v případě příznivého stavu mohly působit jen velmi těžko.

V příštím díle seriálu se budeme věnovat právě tím, co způsobuje zabarvení naší krve a jak toto zabarvení lze ovlivnit.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze:

Všechny díly seriálu: