Působení barev přírody 1. - Úvod

Působení barev přírody 1. - Úvod

Diskuse o vlivu barev na naše tělesné zdraví, psychiku i další oblasti našeho bytí se odehrávaly jak v dobách dávno minulých, tak doprovázely celé dvacáté století. V seriálu, který dnes otevíráme, vás seznámíme například s tím, jak vznikají a působí barvy, co způsobuje zabarvení naší krve, a jak ho lze ovlivňovat, jak lze náš organismus harmonizovat barvami, něco o působení barev na náš temperament, jak lze zjasňovat barvy a také obecné zásady pro výběr barev.

Příznivý vliv výrazně zbarvených surovin byl již vypozorován v dávné minulosti a mino jiné prokázán i současnou vědou. Mezi přírodními barvivy se totiž nacházejí vitaminy, významné antioxidanty i další nepostradatelné látky, jejichž léčebný účinek je všeobecně uznáván. Proto se farmaceutický průmysl snaží mnohé z těchto látek získávat buď z přirozených zdrojů, nebo je průmyslově vyrábět a následně využívat v různých lécích.

Podceňujeme význam barev?

K naší velké škodě si ale dnes většina lidí neuvědomuje, že barevné záření, jež je v podstatě určitým nositelem informace, jemuž lze dokonce přiřadit i přesnou číselnou hodnotu, bude významně působit na náš energetický systém. Ani převažující část výrobců potravin nerozpoznala obrovský význam přirozeného zbarvení surovin, neboť za rozhodující se nejčastěji považují ekonomická hlediska.

Také v běžné lékařské praxi se příliš nesleduje zabarvení krve, protože při stanovení "krevního obrazu" se nehodnotí "barvy", ale je tím míněn soubor biochemických rozborů vybraných složek, jež mají vztah k určitým onemocněním či poruchám.

Co vás čeká

V následujících článcích si proto tuto problematiku rozebereme nejen z pohledu současné vědy, ale budeme se zabývat i poněkud odlišnými okruhy, než jsou běžně brány v úvahu u výhradně rozumového bádání. Budeme se též věnovat barevným složkám naší stravy i jejich působením na vyzařování krve a též jejich vzájemným vztahům.

Všeobecné podceňování pronikavého účinku barev na celé naše bytí však vyplývá hlavně z neznalosti jejich jemnějších energetických aspektů i jejich působení na duševní úrovně našeho bytí, které materialisticky orientovaná věda většinou ani neuznává.

Proto se zaměříme též na interakce mezi barevným zářením a našimi jemnějšími tělesnými obaly. Také si zjednodušeně popíšeme určité souvislosti mezi barvami, naším zdravotním stavem, tím jak se cítíme, naším temperamentem a dalšími oblastmi. Rozvineme též základní systém rozdělení barev, jejich symbolické vyjádření a budeme se zabývat i dalšími zajímavými poznatky.

Příště již více o tom, jak barvy vznikají a působí.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze:

Všechny díly seriálu: