Povídání o dýchání

Povídání o dýchání

Dýchání je činnost, kterou provádíme bez přestání po celý svůj život ? od narození až do smrti. Dýcháme zcela samovolně. Přesto ale můžeme dýchat špatně. Určitě stojí za to věnovat dýchání větší pozornost.

Jak dýcháme

Proces dýchání probíhá především v hrudní dutině, kde je uložen vlastní dýchací orgán, plíce. Plíce jsou rozděleny na pravou a levou, přičemž pravá je větší a dělí se na tři laloky, zatímco levá má laloky pouze dva.

Při dýchání je třeba, aby byly vdechy a výdechy pravidelné (rytmické) a aby rychlostí i hloubkou odpovídaly aktuálním potřebám organismu. Dýchání věnujeme pozornost jen málokdy. Když se na něj ale zaměříme, můžeme vypozorovat, že dýchací ústrojí pracuje jako sací čerpadlo na základě změn tlaku v plicích.

Zdravé dýchání zahrnuje harmonickou koordinaci svalů. Vdech se uskutečňuje pomocí stahů bránice a mezižeberních svalů, díky kterým se zvětší objem hrudní dutiny. Vdech je děj aktivní, výdech je děj pasivní, svaly se po vdechu vrací zpět účinkem elastických složek plic a hrudníku. Lepšímu výdechu můžeme napomoci stažením břišních svalů.

Dýcháte nosem?

Rozhodující je dýchat nosem. Sliznice zachycuje nečistoty, ničí mikroby, zároveň se nadechovaný vzduch ohřívá a zvlhčuje. Nosní sliznice je úzce propojena s mozkem, a proudění vzduchu nosem tak působí na aktivaci dalších orgánů, především má vliv na harmonizaci nervové soustavy. Je nutné udržovat nosní dutinu čistou a průchodnou. Dechová cvičení mají značný význam při snižování stresu. Klidný dech navozuje celkové uvolnění a účinně ovlivňuje a zklidňuje psychický stav.

Dýchání a držení těla

Kvalita dýchání je značně ovlivněna nesprávným držením těla a znehybnělou bránicí. To jsou dnes typické důsledky sedavého způsobu života. Bránice je hlavní dýchací sval, který odděluje hrudní dutinu od břišní. Při nádechu se plíce roztahují, bránice klesá, při výdechu je pohyb opačný, bránice stoupá. V pravidelném rytmu dechu působí bránice masáž orgánů, které jsou uloženy v její blízkosti.

Pozitivně ovlivňuje zejména peristaltiku střev, činnost žaludku, jater a ledvin. Je proto nezbytné odstranit nesprávné držení těla a naučit se používat bránici. Pro správné vedení dechových pohybů doporučujeme odbornou instruktáž. Je známo, že psychické stresy zhoršují funkci bránice a vyvolávají stažení oblasti břicha, zejména kolem žaludku. Vědomým působením na tyto orgány lze naopak odbourávat stres.

Rozlišujeme tři typy dýchání:
  • břišní dýchání (brániční),
  • dolní hrudní dýchání,
  • horní hrudní dýchání.

Dýchání při fyzickém cvičení

Efektivita cvičení nesmírně závisí na tom, jestli ho s dýcháním správně zkoordinujeme. Základní pravidlo, zní: záběr – výdech, povolení – nádech. Jinak řečeno, vydechovat bychom měli, když se svaly stahují a namáhají, prostě zabírají. Nadechnout naopak ve chvíli, kdy se natahují a vracejí do původní pozice.

Někdy je složitější uvědomit si, ve které poloze ten který druh pohybu provádíte. Zvlášť když cvik začíná natažením nebo povolením. Klíčové není, v jaké poloze se vaše končetiny nacházejí, ale právě to, kdy se nejvíce namáhají. Takže i např. připažení může znamenat výdech.

Největší chyba, kterou můžeme při cvičení dělat, je zadržovat dech. Svaly při námaze potřebují kyslík a bez jeho přísunu by cvičení bylo nesrovnatelně namáhavější.

Dechová cvičení

Cílem základních dechových cvičení je zvládnutí smíšeného typu dýchání, které zahrnuje všechny tři formy dechu v jedné dechové fázi – během vdechu a výdechu. Je to nejefektivnější z hlediska množství a využití vdechovaného vzduchu.

Během čtení zkuste následující cvičení:

Začněte s dýcháním hluboko z bránice. Jedním ze způsobů, jak můžete zjistit, jestli dýcháte správně, je položit si ruku na břicho, měla by se pohybovat nahoru dolů s každým nádechem a výdechem. Pokuste se skoro nehýbat hrudníkem.

Nyní se pomalu nadechněte nosem, nádech by měl trvat 5 sekund. Počítejte od jedné do pěti a výdech zadržte na sekundu. Nyní pomalu a potichu vydechujte počítejte od pěti do jedné, trochu při tom otevřete ústa. Počkejte sekundu po výdechu a začněte znovu.

Toto jednoduché, ale účinné dechové cvičení můžete praktikovat kdekoliv a kdykoliv. Zvlášť užitečné je ve stresujících situacích vašeho denního koloběhu, při řízení auta, jednání s obchodními partnery, nebo v rozhovoru s vaší rodinou.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: