Nonverbální komunikace

Nonverbální komunikace

Nonverbální komunikace je komunikací beze slov, je to tedy komunikace viděná, popřípadě je přenášena ostatními smysly. Slovo vzniklo z lat. verbum = slovo, non = ne, tedy komunikace neužívající slov.

Neverbální komunikace probíhá prostřednictvím způsobů držení těla a jeho pohybů, výrazů obličeje, pohledů a pohybů očí, změn vzdáleností mezi komunikujícími, signálů ovládání prostoru, druhu oděvu a jeho barev, dotyků, rychlosti a hlasitosti řeči, a dokonce i způsobem, jakým komunikující zachází s časem.

Na nonverbální prvky komunikace reagují zejména citlivě zvířata a děti. Malé dítě reaguje na "útok očima" někdy až tak, že se rozpláče. Přitom je nikdo neokřikl, nezaznělo jediné slovo.

Čím tedy komunikujeme?

Při tomto druhu komunikace se nositelem sdělení stávají rozličné prostředky. Komunikujeme například:

  • výrazem obličej
  • oddálením či přiblížením
  • dotykem
  • pohyby
  • gesty
  • pohledy
  • "tónem řeči"
  • úpravou zevnějšku apod.

Lze se naučit přijímat nonverbální signály?

Nonverbální komunikace patří dnes mezi jedna z nejdiskutovanějších témat psychologie a není tudíž divu, že o ní již byla napsána řada vynikajících publikací akcentující především aplikaci poznatků v praktickém životě. K parciálnímu porozumění řeči těla skutečně postačí četba několika knih či dokonce jen přirozený cit, ale skutečným znalcem se stane jen ten, kdo teoretické poznatky získané z těchto publikací ověřuje a to bez ustání, neboť jak se vyvíjí lidská společnost, verbální komunikace, tak se ruku v ruce s tím vyvíjí i nonverbální složka dorozumívání. Mnohé komunikační prvky však mají předlouhou historii a jen velmi pomalu se mění. Naučit se správné nonverbální komunikaci lze právem přirovnat k učení se cizímu jazyku. Problém je s jejich správným použitím, neboť nesprávné gesto či postoj může mít za následek více škody, než verbální faux pas.

Typy nonverbální komunikace

Mimika

Tvář je velmi důležitým sdělovacím prostředkem, svaly v našem obličeji umožňují vyjádřit okolo tisíce výrazů. Mezi nejvýraznější neverbální mimické projevy patří pláč a smích, jsou příznakem emocionálních vztahů, mají symbolický a komunikační charakter.

Proxemika

Znamená sdělování přiblížením nebo naopak oddálením od partnera, s nímž komunikujeme. Sympatická vzdálenost je vzdálenost, kterou partneři považují za příjemnou. Tato vzdálenost je velmi individuální a například extroverti mají tendenci přibližovat se k druhým blíž než introverti.

Haptika

Jde o bezprostřední kontakt a dotek, např. podání ruky, pohlazení, dotek, z něhož lze usoudit vztah dotýkajícího se k nám.

Posturologie

Jde vlastně o vysílání signálů držením těla, poloha končetin, hlavy, předklony, záklony.

Kinezika

Jedná se o pohybovou kulturu pohybů a jejich koordinací

Gesta

Gesta jsou významným doplňkem verbální komunikace a zpravidla verbální komunikaci umocňují. Většina gest je záležitostí rukou.

Pohled

Pohled očí, jeho upřenost nebo roztěkanost, dále pak rozšíření nebo zúžení zornic nám také napoví mnohé o skutečných pocitech komunikujícího.

Většinu signálů přehlížíme

Pokud bychom zachytily všechny nonverbální signály během minuty rozhovoru dvou lidí, potom by jejich záznam s interpretací sám stačil na vydání celé knihy. Kvantita informací, která se valí na člověka každou sekundou komunikace je tak veliká, že většina nonverbálních signálů bývá přehlédnuta. Člověk schopný zachytit většinu těchto signálů a zároveň je dobře interpretovat má všechny předpoklady stát se významným ve svém životě.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: