Nadmořská výška

Nadmořská výška

S pojmem nadmořská výška se setkáváme poměrně běžně. Tento termín není důležitý jen pro rodinný víkendový výstup na nedaleký kopec. Bez znalosti a možnosti měřit nadmořskou výšku by se neobešlo mnoho oborů lidské činnosti, nejtypičtějším z nich je asi letectví. My si dnes o nadmořské výšce povíme.

Co je nadmořská výška?

Nadmořská výška je svislá vzdálenost (výškový rozdíl) určitého místa na zemi, ke střední hladině některého (obvykle nejbližšího) moře. Udává se v metrech nad mořem (m n. m.), popř. ve stopách nad mořem.

Výška střední hladiny moře se stanoví dlouhodobým pravidelným pozorováním přílivů a odlivů v určitém místě na pobřeží.

Na mapách se nadmořská výška značí pomocí vrstevnic a kót význačných bodů. Nadmořská výška míst pod úrovní mořské hladiny se uvádí jako záporná hodnota.

Jak je to v ČR

Nadmořské výšky v České republice jsou udávány k hladině Baltského moře. Až do roku 1955 přitom byla v tehdejším Československu (resp. v Rakousko-Uhersku) používána jako základ střední hladina Jaderského moře v Terstu, která je oproti baltskému systému o 0,46 m výše.

Jak se nadmořská výška měří?

Nadmořskou výšku lze měřit více způsoby.

Geodetické měření

Geodetické měření je nejpřímočařejší, vyjdeme při něm od hladiny moře a postupně měříme vzdálenosti jednotlivých stanovišť a vertikální úhly, pod kterými je z ostatních stanovišť vidíme.

Barometrické měření

Barometrické měření využívá rozdílů atmosférických tlaků ? se vzrůstající nadmořskou výškou klesá tlak. Zde však měření značně komplikuje počasí, díky němuž není ani na jednom a tomtéž místě tlak stále stejný. Díky tomu je barometrické měření sice jednodušší, ale méně přesné.

Družicová navigace

V současné době je nejpoužívanější a nejpohodlnější možností měření nadmořské výšky družicová navigace GPS (případně jiná). Měřící přístroj přijme signál z několika družic na obloze a z těchto signálů a z informací dodaných družicemi o jejich aktuální poloze pak vypočte svoji polohu a nadmořskou výšku.

Nadmořská výška a ...

... teplota vzduchu

Teplota vzduchu klesá s rostoucí nadmořskou výškou. Vzduch se otepluje od povrchu země, proto je při zemském povrchu je vzduch teplejší než ve výšce. Zemský povrch vydává teplo získané pohlcením slunečního záření. Ohřátý vzduch potom stoupá a na jeho místo se shora tlačí vzduch studený - tento jev se nazývá konvekce. Teplota stoupajícího vzduchu klesá s klesajícím tlakem ve větších výškách. Průměrná hodnota tohoto poklesu je asi 1 °C na 150 m výšky, tedy asi 0,65 °C na 100 m. Teplota vzduchu však s rostoucí nadmořskou výškou klesá pouze do určité výšky atmosféry (cca 11 km), poté začne opět stoupat.

... opalování

Nadmořská výška je kromě jiného nezanedbatelným faktorem ovlivňujícím intenzitu opalování. Pro každých 1 000 m nad mořem roste intenzita erytematogenní složky o 6 až 8 %, takže ve výšce asi 1 500 m je intenzita asi o 12 % větší než na hladině moře.

... zemní plyn

Měření spotřeby plynu je prováděno měřením jeho objemu. Kromě teploty je objem jakékoliv plynné látky ovlivněn i tlakem, který je zase závislý na nadmořské výšce. Výpočet energetické hodnoty odebraného plynu je tak zákonitě ovlivněn i nadmořskou výškou. Aby energetické závody účtovali všem odběratelům stejnou měrou, je nutný přepočet na standardní podmínky. Je to 15 °C a 101,325 kPa. Přepočet se dělá podle tzv. stavové rovnice a odstraní vliv uvedených faktorů.

Nadmořské výšky některých českých měst

  • Brno 220 m n. m.
  • Hradec Králové 244 m n. m.
  • Olomouc 220 m n. m.
  • Ostrava 217 m n. m.
  • Pardubice 214 m n. m.
  • Plzeň 311 m n. m.
  • Praha - Karlovo nám. 259 m n. m.
  • Vysoké Mýto 287 m n. m.

Světová nej ...

Nejvýše položeným místem na Zemi je vrchol hory Mount Everest (8848 m n. m.).

Nejníže položeným místem je hladina Mrtvého moře (−418 m n. m.).


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: