My, tři králové, jdeme k vám...

My, tři králové, jdeme k vám...

Svátkem Tří králů končí období Vánoc. Tehdy vyčetli tři mudrci z východu z hvězd, že se mají poklonit novému židovskému králi. Proto následovali zářící (betlémskou) hvězdu a putovali do Betléma za Ježíšem. Předali mu zlato, kadidlo a myrhu.

V evangeliu se nehovoří o tom, kolik jich bylo, ani jak se jmenovali. Až později vznikla křesťanská legenda, která ustálila počet na tři a dala jim jména Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar. Tři králové jsou mimo jiné patrony cestujících a poutníků.

Samotné klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi. V linii tohoto uznání Kristovy vlády stojí dodnes to, že v tento den znamenáme dveře svých domů a domovů trojím křížkem a písmeny C, M a B.

Pranostiky
  • Na Tři krále – zima stále.
  • Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně bramborů.
  • Na Tři krále o hodinu dále.
  • Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.

Tímto znamením se totiž přihlašujeme k obnovenému království Božímu a vymezujeme prostor, v němž uprostřed hříchem opanovaného světa chtějí křesťané žít plně podle řádu a zákona Božího. Tato znamení tedy vymezují prostor pravdy a spravedlnosti. Jsou ovšem i znaky žehnání, které mají ostrůvky Kristova království hájit před náporem nepřítele.

Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů: Kašpar + Melichar + Baltazar. Je to sice starobylý, přece však pozdní výmysl. Tři litery jsou zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) či Kristus (Christos) obydlí (latinsky mansionem) ať žehná (benedicet). Tato zkratka znamená Pán žehnej tomuto domu.

Kašpar

Byl dlouho považován za nejmladšího z trojice králů, kteří přinesli Ježíškovi do Betléma dary. Kašpar míval také často černou barvu pleti. Jeho tradičním oděvem byly široké orientální kalhoty sahající po kolena a modrý plášť. Na hlavě míval turban s královskou korunou. V rukou drží nádobu s myrhou.

Melichar

Na nejstarších dochovaných zobrazeních je Melicharova tvář podobná antickým podobiznám Sokrata nebo Platóna. Melichar je oděn do červeného pláště lemovaného hermelínovou kožešinou. Před jesličkami většinou klečí a u nohou má položenou královskou korunu a žezlo. Symbolizuje evropský kontinent a bílou rasu.

Baltazar

Básnička pro děti

Tři králové

Na tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.

Šlapy – šlapy, šlápoty
pletou se jim do noty.

Ťuky, ťuky, už tu jsou,
štěstí zdraví vinšujou.

Zpívá Pavel, Olda, Míra
- panímáma otevírá.

Podle některých legendárních vyprávění byl Baltazar nejmladším z bílých králů, v souladu s jinými byl mouřenín. Baltazar bývá zobrazován jako muž středního věku, černovlasý s krátkou zastřiženou bradkou, ale i jako černý král stojící v pozadí a přihlížející předávání darů Ježíškovi. V ruce často drží žezlo, zlatou nádobku a kadidlo. Je oblečen do dlouhého pláště, podkasaných kalhot, košile a vysokých bod. Na hlavě mívá zelený turban.

Zvyky

Dříve bývalo zvykem na Tři krále odstrojovat vánoční stromeček. Místnosti v domech se dříve příliš nevytápěly, proto také stromky déle vydržely. Stromkem, který se rozsekal, se zatopilo v kamnech, a na nich se uvařila slavnostní káva. V předcházející večer, 5. ledna, bývalo v rodinách zvykem zapalovat dlouhé svíce. Sledovalo se, komu dříve zhasla – ten měl jako první zemřít.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: