Kyberšikana

Kyberšikana

Kyberšikana je poměrně nová, ale již značně rozšířená forma šikany, při níž agresor využívá moderní komunikační technologie, zejména internet a mobilní telefon.

Termín kyberšikana pochází z anglického cyberbullying a můžeme se setkat i s termíny kybernetická či počítačová šikana.

O co jde?

Oběť šikany je vyfocena, popř. natočena v nějaké choulostivé kompromitující situaci a snímek je následně vystaven volně na internetu. Další možností jsou bezdůvodné výhrůžky zasílané pomocí e-mailových zpráv nebo SMS. Častou formou je také pomlouvání a obviňování prostřednictvím blogů.

Zejména ve školách

Budeme-li pátrat po tom, kde ke kyberšikaně nejčastěji dochází, dojdeme k jednoznačnému závěru. Tato forma šikany se objevuje nejčastěji na středních a základních školách. Děti tohoto věku mají schopnosti tímto způsobem šikanovat, protože jejich počítačová gramotnost je téměř stoprocentní. Dále sžití s výpočetní technikou způsobuje i větší zásah do psychiky oběti. A samozřejmě děti jako takové mají vyšší sklony k šikaně obecně.

Charakter kyberšikany

Agresorem se může stát kdokoliv

Agresor při kyberšikany využívá anonymního prostředí komunikačních sítí. Pocit vlastní nedotknutelnosti způsobuje, že se ke kyberšikaně uchylují i jedinci, kteří by klasických forem šikany buď nebyli schopni, nebo by se jí neodvážili.

Typ oběti

Z uvedených důvodů se nedá říci, že obětí kyberšikany jsou pouze děti ze sociálně slabých, odlišných či handicapovaných řad. Ani fyzické dispozice zde nehrají roli. A tak se obětí může stát prakticky kdokoliv. Někteří agresoři hledají oběť dokonce zcela náhodně, často ji ani neznají. Není výjimkou, že se obětí šikany dětí stává učitel.

Odhalování kyberšikany

Odhalení kyberšikany znesnadňuje jednak zmíněná anonymita internetu a pak také absence typických znaků fyzické šikany. Na oběti nelze pozorovat zranění, zničený oděv a podobně. Z těchto důvodů je odhalení velmi obtížné a někdy dokonce nemožné. Jednou z možností je náhodné objevení inkriminovaného e-mailu, SMS zprávy, blogu apod. Druhá cesta pak samozřejmě je, pokud se s problémem svěří sama oběť.

Co by měla udělat oběť šikany?

Doporučují se tři základní kroky:

  • Přestat jakýmkoliv způsobem komunikovat s agresorem.
  • Zamezit všemi možnými technickými prostředky vliv agresora (blokování, vložení do ignore listu apod.).
  • Oznámit vše rodičům nebo učitelům.

Kromě těchto základních kroků je vhodné uložit urážlivé dokumenty, které mohou posloužit jako důkazní materiál. Oběť šikany také může využít linky bezpečí, kterou najde na stránkách http://www.internethelpline.cz, které se tématem kyberšikany zabývají.

Postup školy

Každá škola volí obvykle individuální postup v boji proti kyberšikaně. V prvé řadě by škola měla problém pojmenovat a zavést diskuzi se studenty. Je nutné informovat žáky o bezpečném chování na internetu. Dalším bodem je zařazení zákazu kyberšikany do školního řádu.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: