Jak vnímáme svět?

Jak vnímáme svět?

Vnímání je psychický proces, který zachycuje to, co zrovna v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány. Naše poznávání začíná zpravidla vnímáním. Nejprve je nutno odlišit podstatnou informaci od nahodilých podmětů a poté se informace zpracovává a to umožňuje odpovědět na otázku, co je vlastně vnímaným předmětem.

Vnímání je výrazně ovlivněno zkušeností lidí a nejrůznějšími psychickými procesy, stavy a vlastnostmi, které mohou vnímání zdokonalit,ale také vést ke klamům.

Druhy vnímání

Druhy vnímání se rozlišují především podle jednotlivých smyslových orgánů:

Zrakové vnímání - umožňuje poznávat předměty i na značnou vzdálenost, s velkou přesností. Při mnoha činnostech (např. psaní) závisí kontrola a regulace pohybů z velké části právě na zraku.

Sluchové vnímání ? poskytuje nám informace také o předmětech značně vzdálených a má také výstražnou funkci. Velký význam má sluch pro vnímání řeči (poruchy sluchu ztěžují osvojení řeči).

Čichové a chuťové vnímání ? mají význam v odlišování potravy od látek nevhodných nebo životu nebezpečných.

Pohybový analyzátor ? umožňuje vnímat polohu těla a kontrolovat pohyby.

Vnímání doteku ? (kožní analyzátor) vnímáme například bolest, chlad nebo teplo. Tyto kožní smysly slouží k ochraně před nebezpečím.

Hmat ? vnímání, které slučuje informace kožního a pohybového analyzátoru při ohmatávání předmětů.

Vnímání závisí na emocích, zkušenostech, znalostech.

Ve vnímání se rozlišují dva druhy zážitků:

  • Vjem ? zobrazuje obraz podnětu jako celku, tedy výsledek vnímání.
  • Počitek ? obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu, jsou součástí vjemů.

Fáze vnímání

Vnímání je složitý proces, který probíhá v několika fázích.

Nejprve dojde k zachycení podnětu našimi smysly. Následuje smyslová analýza vnímaného podnětu, jeho identifikace. Korovou analýzou se identifikované podněty uspořádají, vymezí se detaily. Dochází k ní v centrech šedé kůry mozkové. Následuje korová syntéza ? podněty se v našem vědomí sestaví do určitého obrazce ? jsme schopni vytvořit si obraz. Nakonec si vytvoříme pojem, což je základní forma myšlení. Pojem má svůj obsah ? výčet základních znaků pojmu a rozsah ? výčet předmětů a jevů, které pojem zahrnuje.

Vlastnosti vnímání

Vnímání má šest základních vlastností, které ovlivňují úroveň vnímání a dělají z něj individuální záležitost:

  • výběrovost vnímání ? schopnost vybrat z mnoha podnětů, které na nás působí, ty, které jsou pro nás důležité,
  • zaměřenost vnímání ? schopnost odlišit vybrané podněty od pozadí,
  • apercepce vnímání ? spojení procesů vnímání se zkušeností,
  • pregnantnost vnímání ? schopnost utvořit neúplný vjem,
  • konstantnost vnímání ? schopnost zachytit podnět jako identický vjem i v jiné poloze (půdorys, nárys, bokorys),
  • transpozice vnímání ? schopnost vnímat vjem, který se jeví v jiné podobě, ale zachovává si strukturu (např. auto po havárii).

Typy vnímání

Dále rozlišujeme typy vnímání:

analytické ? vnímání detailů, nedostatek nadhledu, například lékař, úředník

syntetické ? dobrý nadhled, širší souvislosti, vnímá globálně, například politik

analyticko-syntetické ? ideální podoba, například učitel, podnikatel

emocionální ? na základě emocí, omezená logika, například umělec, psycholog.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: