Hádanky a úkoly 17.

Hádanky a úkoly 17.

Dnešní hádanky budou ze dvou třetin historické. Věk matematika Diofanta byl úctyhodný, my ho ale spočítáme přesně. Dále budeme společně se sluhou vezíra kupovat ptáky. Ve třetí úloze budeme zjišťovat dvojciferné číslo.

Věk matematika Diofanta

Starořecký matematik Diofantos Alexandrio si dal na svůj náhrobek vytesat tento epitaf:

"Poutníče! Zde odpočívá smrtelná schránka Diofanta. Čísla, jaký div, mohou vyprávět, jak dlouho žil. Šestina jeho života bylo bezstarostné dětství. Dvanáctina uplynula, když se jeho brada pokryla chmýřím. Sedminu pak prožil v bezdětném manželství. Pak uplynulo ještě pět let, než byl obšťastněn prvním synem. Tomu však krutý osud dopřál jen polovinu života jako jeho otci. V hlubokém smutku prožil pak ctihodný stařec konec svých pozemských dnů, když svého syna o čtyři roky přežil. Řekni, poutníče, jak stár byl Diofantos, když smrt ho odvedla k předkům?"

Jistě i vy zodpovíte tuto otázku.

Prodej ptáků

Sluha bohatého vezíra šel ke kupci, který prodával ptáky. Kupec měl tři druhy ptáků. Za jeden penízek mohl sluha dostat buď tři malé ptáky, nebo dva větší. Mohl si koupit ale i jiný druh ptáků, kteří stáli dva penízky kus. Sluha koupil ptáky všech druhů, a když platil, zjistil, že koupil celkem třicet ptáků, za které zaplatil třicet penízků.

Kolik kterých ptáků bylo?

Dvojciferné číslo

Vsuneme-li mezi cifry dvoumístného čísla v desítkové soustavě cifru 7, dostaneme jeho jedenáctinásobek. Postavíme-li před ně jedničku, dostaneme pětinásobek. Které je to číslo?

Výsledky z minula

Souboj obrů

5,4 litrů za sekundu.

Hlemýžď

Hlemýžď vyleze na zeď za 8 dní.

Džin a Čin

10,5 km.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze:

Všechny díly seriálu: