Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je poměrně mladá zdravotnická disciplína a je určena tělesně, duševně či smyslově postiženým jedincům a pomáhá jim ke zlepšení ztracených funkcí, dosažení samostatnosti a návratu do normálního života.

Výraz ergoterapie vznikl z řeckého slova ergo (práce) a therapie (léčení). Dříve se toto slovo překládalo jako léčba prací, a protože se zatím nenašel vhodnější překlad, zůstal jí tento nepřesný doposud.

Ergoterapie spadá pod lékařský obor rehabilitace, tedy získávání nebo obnovování ztracených funkcí. Jde o výcvik soběstačnosti v rámci běžných denních činností. Cílem terapie je zlepšení postižených funkcí a dosažení absolutní samostatnosti. V případě ochrnutí končetin ergoterapie zahrnuje i motorická cvičení.

Tři zlatá pravidla

V ergoterapii jsou stanovena tři zlatá pravidla, která jsou nesmírně důležitá při ergoterapeutické činnosti i práci s materiály:

 1. Každá zadaná práce musí mít smysl!
 2. Práce musí být rozvržena tak, aby ji klient mohl dokončit!
 3. Práce musí klienta bavit!

Druhy činností

Ergoterapie používá nejčastěji vyrábění z papíru, kreslení, malování, grafické a tiskařské techniky, modelování, práce ze sádry, textilu a přírodních materiálů, ze dřeva, kovu, plexiskla a jiných umělých hmot, z kůže, práce natěračské, malířské, práce venku a na zahradě, využívají se i tzv. pracovní hry nebo terapeutické hry atd.

Tyto činnosti nejen zvyšují a udržují rozsah kloubní pohyblivosti, ale i svalovou sílu a míru nezávislosti a v neposlední řadě mají vliv i na psychiku. Klient cítí, že je ještě užitečný a ještě něco dokáže, důležitým faktorem těchto aktivit z hlediska klienta je změna každodenního životního stereotypu.

Kde se s ergoterapií nejčastěji setkáme?

 • v léčebných terapeutických ústavech,
 • v ústavech sociální péče,
 • v agenturách domácí péče,
 • v sanatoriích,
 • ve vzdělávacích zařízeních pro zdravotně postižené děti a mládež,
 • ve společenských organizacích usilujících o resocializaci zdravotně postižených občanů,
 • v geriatrických zařízeních

Co zvládá odborník na ergoterapii?

Samostatně provádí diagnostické, terapeutické a preventivní metody, stanoví krátkodobý nebo dlouhodobý ergoterapeutický plán. Dále provádí s klientem cílené praktické činnosti a postupy, které zvyšují svalovou sílu, koordinaci a rozsah pohybu v postižené oblasti. Provádí nácvik všedních denních činností, nácvik soběstačnosti v nemocnicích i domácím prostředí a zacvičuje rodinné příslušníky. Provádí výcvik komunikačních schopností. Navrhuje kompenzační a technické pomůcky a učí klienta tyto pomůcky používat. Poskytuje poradenské služby a instruktáže v oblasti adaptace domácího prostředí.


Hodnocení:   
 • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: