Elektrosmog

Elektrosmog

Elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elektromagnetických vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny).

Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. Vnitřními zdroji elektrosmogu jsou například mobilní telefony (i domácí a dětské chůvičky), vyhřívací dečky, televizory, počítače, svítidla, mikrovlnné trouby, elektrorozvody a mnohé další elektrické přístroje a zařízení.

Mezi vnější zdroje se řadí radiové, televizní a datové vysílače, radary, trafostanice, ... Elektromagnetická pole se šíří všude, kde se něco děje s elektřinou, dokonce i v autě. Elektromagnetickými poli, která vytvářejí dotyčný elektrosmog, se obklopujeme každý den.

Elektrické pole

Elektrické pole vzniká okamžikem, kdy přístroj zapojíme do zásuvky. Nezáleží na tom, zda je přístroj vypnutý či zapnutý. Elektrické pole vytváří napětí, které se měří ve voltech. Napětí v našich domácích zásuvkách je 230 voltů.

Magnetické pole

Pokud přístroj zapneme, protéká jím a vedením elektrický proud, který měříme v ampérech. Tímto průtokem proudu vzniká kromě elektrického pole také magnetické pole. Čím více proudu protéká, tím je magnetické pole silnější.

Elektromagnetické pole

U vysokých frekvencí nad 30 kHz od sebe nelze odlišit elektrická a magnetická pole. Jedná se o elektromagnetické pole, které se šíří prostorem ve vlnách. U mobilních telefonů se tyto elektromagnetické vlny vyrábějí záměrně, neboť se využívají k přenosu informací.

Vliv elektrosmogu na náš organismus

Je nesporné, že tato pole mají účinek na člověka, jako ostatně na každé vodivé těleso. Tuto skutečnost nelze popřít, neboť vychází z fyzikálních zákonů. Nejednotné jsou dosud názory na to, zda mají tyto účinky až škodlivé následky na zdraví člověka. Vědci žádný důkaz o škodlivosti elektromagnetických polí nenašli, ale když si představíme, kolik zařízení na elektrický proud nás denně obklopuje, jak námi prostupují všechny ty vlny, je jasné, že elektrosmog na náš organismus rozhodně nebude mít vliv pozitivní.

Někteří vědci varují, že nadměrné vystavování se elektrickému poli může mít za následek snížení imunity, snížení tvorby hormonu melatoninu, vznik nádorového bujení nebo leukémie u dětí. Mnohé pokusy ukázaly, že jedinci citliví na elektřinu mohou reagovat již na slabá elektrická pole bolestmi hlavy, poruchami spánku, srdečními a oběhovými potížemi nebo depresemi.

Jak se bránit před elektrosmogem v obydlí a objektech

Snažte se z ložnice odstranit všechny elektrospotřebiče nebo je umístěte co nejdále od své hlavy (týká se to i mobilního telefonu). Neponechávejte je v pohotovostním režimu a raději je vypínejte ze zásuvky. Problémy mohou působit také elektrické rozvody.

Dejte dále stolní lampy, místo elektrických budíků používejte raději klasické, nespěte u el. zásuvek.

Nepoužívejte v posteli elektrické zahřívací deky a polštáře, nedoporučují se vodní postele a někdy dokonce ani matracové postele s vodivými jádry (pružinové).

Nepřibližujte se k CRT monitorům počítačů na vzdálenost bližší než 30 centimetrů. Od televizorů udržujte odstup nejméně 2 metry.

Mobilní telefony používejte spíše na kratší hovory a pokud možno v místech, kde je dobrý signál.

Zřekněte se používání bezšňůrových domácích telefonů (DECT...), které neustále vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů.

Nezapínejte zbytečně více elektrospotřebičů najednou. Elektrosmog vytvářejí také fény nebo holící strojky, takže je užívejte s rozmyslem.

Při realizaci nových staveb dbejte na řádné uzemnění všech kovových částí budovy (armatury konstrukce, kari-sítě, rozvody médií, kovové sádrokartonové konstrukce,....).

Nestavte své domy v blízkosti vysokého napětí a trafostanic, vysílačů, radarů apod. Pokud je již v blízkosti vašeho obydlí takové zařízení umístěno, pečlivě sledujte, zda nedošlo k nějakým zdravotním symptomům a příp. si dejte změřit zátěž elmag. polem a proveďte možná tech. opatření.

Výše uvedené zásady zachovávejte zejména u dětí (dětské ložnice).


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: