Deprese

Deprese

V dnešní době slyšíme ve svém okolí často kdekoho říkat, že má depresi, častěji spíše depku. Dokonce se zdá, že se tohle sousloví stalo jakousi módou, a kdo nemá depku dostatečně často, jako by ani nebyl. Deprese je ovšem ve skutečnosti závažné onemocnění celého organismu.

Deprese je jedním z velmi rozšířených problémů ve společnosti. U každého pátého člověka se alespoň jednou za život objeví klinicky významná depresivní nálada. Každoročně jí onemocní kolem 5 % obyvatelstva různého věku, ženy asi dvakrát častěji než muži.

Příznaky deprese

Smutek, bezmoc a pocity beznaděje či zoufalství jsou negativní emoce, které obvykle vznikají jako důsledek nějaké události (smrt blízkého člověka, ztráta zaměstnání, ztráta vztahu apod.). Pokud se ale tyto emoce objevují opakovaně, trvají příliš dlouho, jejich intenzita je vzhledem k podnětům příliš velká, začínají nadměrně ovládat život postiženého.

Při depresi však nejde jen o nepříjemný emoční prožitek. Od běžného smutku nebo rozladěnosti se deprese liší zejména v následujících bodech:

  • Pociťujeme chorobně smutnou náladu, která neustává např. až dva týdny,
  • dělá nám potíž ráno vstát, chybí nám chuť do nového dne,
  • máme poruchy soustředění,
  • jsme unavení,
  • jsme buď apatičtí, nebo naopak velmi činorodí, a to bez zjevné příčiny,
  • máme pocity tíže,
  • máme poruchy spánku,
  • ztrácíme chuť k jídlu.

Příčiny deprese

Přesná příčina vzniku deprese zatím není stále známá - známe pouze některé biologické procesy v mozku a faktory, které se mohou na vzniku deprese podílet.

Mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku deprese patří genetická výbava jedince, dlouhodobý stres, akutní stresující události, nebo typ osobnosti. Na vzniku deprese se může podílet výchova v rodině, týrání nebo pohlavní zneužívání v dětství. Deprese může být ale vyvolána i některými chorobami.

Léčba deprese

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že deprese není slabost, jak se někteří lidé mylně domnívají, ale je to duševní onemocnění. Člověk jej nemůže nijak ovlivnit, ať se snaží, jak se snaží.

Antidepresiva

Díky objevu antidepresiv, je možné deprese velmi úspěšně léčit. Dnes se při léčbě deprese používají antidepresiva tzv. vyšších generací (zejména léčiva označovaná jako SSRI - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). Tato léčiva jsou bezpečnější než předchozí léky.

Psychoterapie

Léčbu antidepresivy je účelné doplnit psychoterapií. Dnes se velmi často používá tzv. kognitivně- behaviorální terapie. Tato terapie kombinuje dva postupy - kognitivní (poznávací) terapie se zaměřuje na myšlení pacientů a "opravuje" jejich negativní myšlenky, terapie behaviorální se pak zaměřuje na depresivní jednání pacienta, které se rovněž snaží omezit.

Podpora okolí

Důležitá je i podpora nejbližších. Mnohdy totiž jeho okolí depresi nerozpozná a označí nemocného za líného. Nemocného je ale třeba naopak podporovat, velmi pozvolna úkolovat a chválit ho za každou maličkost, kterou udělal.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: