Canisterapie

Canisterapie

Všichni podvědomě cítíme, že kontakt člověka se psem je nám, lidem příjemný. Nadarmo se neříká, že pes je náš nejlepší přítel, a jistě ne náhodou doprovází člověka odnepaměti. Ale až v nedávné době se kontaktu se psem začalo využívat cíleně ke léčebným účinkům.

Co je canisterapie?

Jak již bylo naznačeno je to způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních. Působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné.

Autorem tohoto termínu se v roce 1993 stala Jiřina Lacinová, která zároveň byla se sdružením Filia průkopníkem a osvětovým pracovníkem v tomto oboru. Zároveň také vytvořila první metodiku léčebných kontaktů handicapovaných dětí se saňovými psy. Šlo o interakce skupiny saňových psů s velkou skupinou dětí. Tuto metodiku představila na ženevské konferenci v roce 1995.

Vhodní psi

Hlavními požadavky na vhodného psa je jeho společenskost a radost z kontaktu s lidmi. Základem je hlazení a mazlení, které musí pes vydržet dlouhou dobu. Musí být psychicky odolný a vyrovnaný, nesmí se nechat zaskočit cizím prostředím a cizím člověkem. V neposlední řadě je důležité, aby psa kontakt s lidmi bavil.

Pes, který má vykonávat canisterapii, musí nejdříve složit zkoušky podle zvláštního zkušebního řádu, během něhož se zjistí, zda je dostatečně klidný a vyrovnaný, a práce s lidmi je mu blízká.

Oblasti působení canisterapie

Prostřednictvím canisterapie dochází především k nácviku koncentrace a zvýšení pozornosti, rozvoji sociálního cítění, zlepšení kvality života a v některých případech i snížení agresivity klienta.

Socioterapie

Socioterapie je vlastně léčba společenstvím. Dá se tak zlepšit problémové chování a vazby. Zároveň působí jako prevence agresivity a šikany.

Psychoterapie

Tato léčba psychologickými prostředky se uplatňuje všude tam, kde jsou klinické obtíže způsobeny duševním stavem. Jde například o týrané a citově zanedbané děti, epilepsie, hyperaktivita, dětská mozková obrna, poúrazové stavy apod.

Fyzioterapie

Jde jednak o léčbu fyzikálními metodami, například prohříváním animálním teplem. Je účinná zejména u některých nemocí nervového a pohybového aparátu.

Dále sem řadíme léčbu pohybem, kterou uplatňujeme při potřebě vyvolat nebo zvýšit pohyb, zlepšit koordinaci a tělesnou kondici.

Speciální pedagogika

Canisterapie má uplatnění i při odstranění či zmírnění speciálních vývojových poruch.

Například jde o zrakové a sluchové postižení, lehké mozkové dysfunkce, dětská mozková obrna, cévně mozkové příhody a poruchou řeči.

Kde se dozvědět více?

Pokud vás canisterapie zaujala a chcete se dozvědět více, doporučujeme vám následující publikace a internetové adresy:

  • Aldington, E. H. W.: O psí duši ? povaha, psychologie a chování psa.
  • Eisertová J.: Vliv canisterapie na klienta s hyperkinetickým syndromem. Ročníková práce. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2004.
  • Mason, M.J.: Psi v lásce nikdy nelžou.
  • www.canisterapie.org
  • www.canisterapie.cz
  • www.canisterapie.info

Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: