Biopotraviny

Biopotraviny

Biopotravina je produktem ekologické zemědělství, nesmí být vyrobeny (produkovány) za pomocí hnojiv minerálního původu, hormonů, pesticidů, případně geneticky změněných organismů. Biopotraviny nesmějí obsahovat přídatné látky používané v potravinářství (É-čka a další stabilizátory, pojiva atd.).

Kontrola a normy

Ekofarmáři i zpracovatelé biopotravin procházejí přísnou a drahou certifikační procedurou (analogickou např. s certifikací ISO 9000 v průmyslu a službách) a jsou pravidelně kontrolováni ve smyslu zavádění nových ekologických výrobních postupů, absolvování příslušných školení apod.

Na základě výsledků kontrol se ekologické farmy, bioprodukty a biopotraviny osvědčují vydáním tzv. Osvědčení o původu bioproduktu (biopotraviny) a označují ochrannou známkou „BIO - Produkt ekologického zemědělství“. Logu se někdy také říká biozebra . Tato známka zaručuje spotřebiteli, že produkty pocházejí z kontrolovaného systému ekologického zemědělství a byly osvědčeny oprávněným certifikačním orgánem v ČR nebo v jiné zemi EU.

Zdravotní nezávadnost

Ekofarmáři nesmějí používat chemické postřiky, které se mohou akumulovat v potravinách. Do biopotravin se nepřidávají umělé přídatné látky, které jsou spojované se vznikem astmatu a srdečních onemocnění.

V intenzívním zemědělství se používá celá řada pesticidů, z nichž mnoho je extrémně toxických i pro člověka a mohou být příčinou vzniku rakoviny a dalších nemocí.

Ekologické pěstování rostlin

 • volba vhodných odrůd – využívá přirozené odolnosti rostlin vůči škůdcům a chorobám,
 • zákaz hnojení umělými hnojivy – provádí se pouze povolenými organickými hnojivy, která přirozenou biologickou cestou zlepšují zdraví rostlin a stav půdy (rostlinné a živočišné statkové odpady, živočišný hnůj apod.),
 • naprostý zákaz herbicidů a pesticidů (prostředků k hubení plevelů a škůdců) - jedinou alternativou je mechanické a termické odstraňování plevele,
 • absolutní zákaz použití metod genové manipulace v rostlinné výrobě,
 • ekologická ochrana rostlin - prevence onemocnění rostlin probíhá prostřednictvím vhodných agrotechnických a biologických opatření,

Ekologický chov zvířat

 • zákaz velkochovů – intenzivní chov zvířat bez vazby na přiměřenou rozlohu zemědělské půdy je zakázán,
 • přirozené způsoby ustájení – všechny druhy zvířat mají mít možnost života v podmínkách odpovídajících jejich přirozeným biologickým požadavkům, nikoliv v poloprůmyslovém prostředí velkovýkrmen,
 • použití ekologických krmiv – pocházejí z ekologické produkce rostlin,
 • zákaz chemických látek urychlujících růst a zvyšujících užitkovost (látky typu enzymů a růstových hormonů),
 • absolutní zákaz použití metod genové manipulace v živočišné výrobě,
 • zákaz preventivního podávání léků (například veterinárních antibiotik) - podání je povoleno pouze u nemocných zvířat pro pochopitelné zmírnění utrpení,

Zpracování a výroba biopotravin

 • požadováno zachování přirozeného charakteru potraviny v maximální možné míře bez ovlivnění umělými zásahy,
 • maximálně možné zachování čerstvosti a přirozené barvy, vůně a chuti naprosto bez použití chemických barviv, dochucovadel a konzervačních látek,
 • zákaz zpracování chemickými a fyzikálními postupy, které nezvratným způsobem mění charakter potravin (iontové měniče, bělení, působení syntetických hormonů, ozařování, mikrovlnný ohřev a jiné),
 • vyloučení možnosti záměny s běžnými potravinami,
 • maximální množství informací o způsobu úpravy a složkách potraviny pro zákazníky.

Mají biopotraviny vliv na naše zdraví?

Na světe existuje mnoho studií, které prokazují pozitivní dopad biopotravin na zdraví či vyšší obsah vlákniny, minerálů a vitamínů. Samozřejmě pozitivní je, že pokud člověk jí BIO, nekonzumuje zbytečnou chemii – dle studií jí průměrně ročně v běžných biopotravinách sníme 2,5 – 4 kg! Je alarmující, že po 30 letech od zákazu DDT (DDT je prudce jedovatý pesticid, který se plošně používal a byl zakázán již před více než 30 lety), se stále vyskytuje v našem jídle – v mléce a mléčných výrobcích byly v roce 2002 pozitivní nálezy pesticidů v 91,1 % případů, zbytky DDT obsahovalo 71,4 % vzorků mléka a 95 % vzorků másla.

Čím dál více mezinárodních studií poukazuje na to, že pesticidy mohou vážně poškozovat naše zdraví (narušují hormony, nervovou činnost, přispívají ke vzniku rakovin, snižování plodnosti, Parkinsonově chorobě či chronické únavě). Zejména je dlouhodobou neznámou tzv. koktejlový efekt (více druhů působící najednou).

Jak poznáte biopotraviny a biopokrmy?

Logo Logo
Česká a evropská značka bioproduktů
Logo Logo Logo Logo
Značky bioproduktů, které udělují certifikační komise v některých členských zemích EU (Velká Británie, Rakousko, Švédsko, Německo a Francie)

Hodnocení:   
 • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: