Adiktologie

Adiktologie

Adiktologie je poměrně mladý vědní obor, který se zabývá problematikou závislostí a všemi souvislostmi okolo ní. Spektrum záběru adiktologie se tedy nesoustředí jen na drogy ve fyzické podobě, ale i společenskými závislostmi, kterých v poslední době přibývá.

Závislost

Závislost je podle definice stav, kdy někdo nebo něco je podmíněn okolností nebo situací, kterou potřebuje ke své existenci. Se změnou životního stylu posledních let přibývá i závislostí, s nimiž bychom se dříve neměli příležitost setkat. Jde například o gamblerství, workoholismus, kleptomanie, hypersexualita, chorobná žárlivost či závislost na jídle.

Adiktologie se snaží na závislosti a lidi, kteří jsou postiženi dívat komplexně. Je zřejmé, že závislý člověk netrpí jen samotnou závislostí, ale běžně se přidružují i další negativní doprovodné jevy ? následná onemocnění, zpřetrhané společenské vazby, trestné činy apod.

Adiktologie je multioborová disciplína

Adiktologie se proto nezabývá jen léčením závislosti jako takové, ale snaží se postiženému pomoci co nejširším záběrem. Proto jde vlastně o multioborovou disciplínu, kde úzce spolupracují psychologové, psychiatři, epidemiologové, sociologové, ale i právníci.

Adiktologie tedy zastřešuje a propojuje poznatky z různých vědních oborů, které jsou potřebné pro pomoc v boji proti závislosti.

Pomoc se sestává z různých typů ambulantní péče, nemocniční péče, případná pomoc ve vězení, péče v terapeutických komunitách po propuštění, až po následné začlenění do společnosti.

Adiktologie v ČR

Zakladatelem adiktologie v České republice je Jaroslav Skála. Tento lékař byl vynálezcem a realizátorem záchytných stanic, čímž se dostal do všeobecného povědomí. V nemocnici U Apolináře založil už v roce 1971 Středisko pro drogové závislosti. Za svou celoživotní práci se stal v roce 2006 prvním nositelem Ceny adiktologie za významný přínos oboru.

Chcete vědět víc?

Pokud se chcete o adiktologii dozvědět více, doporučujeme knížku Kamila Kaliny, které nese název Základy klinické adiktologie, která je dle autora jedinou publikací svého druhu na trhu a představuje obor ve všech jeho aspektech.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: